LINK

Wat doen wij?

Wat doen we niet?

U kunt niet bij LINK terecht voor:

  • problemen van kinderen
  • psychiatrische stoornissen in engere zin en andere problemen waarbij psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard van de stoornis
  • als er naast psychotherapie ook acute crisisinterventie nodig is.

In bovenstaande gevallen kunt u het beste met uw huisarts bespreken welke vorm van hulp het meest geschikt is.