LINK

1. Individuele leertherapie

Op afspraak is individuele leertherapie mogelijk. Wanneer dit een opleidingsleertherapie betreft adviseren wij vooraf bij de opleidingsinstelling na te vragen of de psychotherapeut die de therapie uitvoert door de opleiding erkend wordt. tarief: € 98 per sessie. 

2. Groep

2a. Psychodrama groepsleertherapie

Deze groep is in ontwikkeling en zal na de zomer worden aangeboden in een format van maandelijkse bijeenkomsten van een hele dag. Binnenkort meer details op deze plaats

De groep geldt als leertherapie voor opleidelingen NVGP, NVP, NVRG, KP, PT, GZ, NVvP, VIOS en Sft. Sinds juni 2019 worden alleen nog opleidelingen van genoemde beroepsrichtingen toegelaten in overeenstemming met de besluiten van de RCO’s KP en PT. In het algemeen is het goed om uw deelname aan deze groep vooraf kort te sluiten met uw praktijkopleider.

Pim van Dun (1956) is psychotherapeut en psychodramaturg, supervisor en leertherapeut van de NVP en de NVGP, het register schematherapie en de NVIPT. Als docent geeft hij trainingen in IPT en psychodrama. Hij werkt sinds 1978 in de GZZ.

Voor nadere informatie kan contact kan worden opgenomen met Pim van Dun via het contactformulier of 0348-498448 / +31 6 40 01 28 90

2b. Integratieve experiëntiële groepsleertherapie

Dit is een integratieve experiëntiële psychotherapeutische leergroep waarbij de basis wordt gevormd door het interpersoonlijk leren vanuit een psychodynamische en groepsdynamische visie.
Streven is zicht te krijgen op ieders persoonlijke achtergrond en te onderzoeken waar (oude) patronen en conflicten je mogelijk in de weg zitten. Een ieder wordt uitgenodigd deze te doorvoelen, onderkennen, begrijpen en actief te bewerken in de groep.
Insteek is om in dit proces naast de verbale uitwisseling ook gebruik te maken van ervaringselementen zoals embodiment-gerichte en speelse interventies. Deelnemers krijgen zo de gelegenheid aan den lijve de werking van een groepsproces te ervaren. Eigen thema’s kunnen zo op een breed  niveau onderzocht worden.
Wij gebruiken elementen uit o.a. de interpersoonlijke groepstherapie van Yalom, MBT (Fonagy), psychodrama (Moreno), sensorimotor psychotherapie (Ogden), de polyvagaal theorie (Porges).

Het betreft een open groep waaraan men minimaal 25 sessies deelneemt. De groep is erkend als leertherapie voor opleidelingen NVGP, NVP, KP, PT, GZ, NVvP, NVRG. Sinds juni 2019 worden alleen nog opleidelingen van genoemde beroepsrichtingen toegelaten in overeenstemming met de besluiten van de RCO’s KP en PT. In het algemeen is het goed om uw deelname aan deze groep vooraf kort te sluiten met uw praktijkopleider.

Pim van Dun (1956) is psychotherapeut en psychodramaturg, supervisor en leertherapeut van de NVP en de NVGP, het register schematherapie en de NVIPT. Als docent geeft hij trainingen in IPT en psychodrama. Hij werkt sinds 1978 in de GGZ.

Carine Burger (1961) is klinisch psycholoog/psychotherapeut, psychodramaturg en supervisor /leertherapeut voor de NVGP. Als docent geeft zij les en trainingen in groepsdynamica en psychodrama. Zij werkt sinds 1990 in de GGZ.

De groep vindt sinds 29 maart 2022 plaats op dinsdagmiddag van 16.30 tot 18.00 in de groepsruimte van LINKpcs, Hoofdweg 150 in Zegveld.
Voor geïnteresseerden geldt als eerste stap in de groep een gesprek met één van de therapeuten waarbij geschiktheid van het aanbod en wederzijdse verwachtingen besproken worden. Ook wordt gekeken welke thema’s een rol kunnen gaan spelen in het leertherapieproces.
Als er niet direct plaats is in de groep komt u op de wachtlijst.
Ongeveer een maand voor de start in de groep volgt een tweede individueel assessmentgesprek bij de andere therapeut waarin een voorlopige focus wordt bepaald. Voor deze twee individuele zittingen rekenen wij € 98 per sessie en ze “tellen” al mee als leertherapie. Vervolgens wordt gestart met de groepsessies van 1,5 uur per keer. Kosten zijn € 65 per zitting.

Voor nadere informatie kan contact kan worden opgenomen met Pim van Dun via het contactformulier of 0348-498448 / +31 6 40 01 28 90 of met Carine Burger carinemburger@gmail.com of +31 6 16090996