LINK

Algemene Voorwaarden

Nota's

De kosten voor uw behandeling worden rechtstreeks aan u in rekening gebracht. Deze rekeningen worden per kwartaal aan u verstuurd. U kunt de rekening desgewenst zelf voor declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar.

Kosten voor de gesprekken die niet in aanmerking komen voor vergoeding door een zorgverzekering brengen wij eenmaal per maand via een nota aan u in rekening. Gelieve deze nota binnen twee weken te voldoen door overmaking van het verschuldigde bedrag op Triodosrekening 198427173 t.n.v. LINK pcs, te Zegveld.

In geval van leertherapie, supervisie en coaching gaat LINK een individuele overeenkomst aan met de leercliënt, supervisand of coachee waarvan de kosten persoonlijk aan de betrokkene in rekening worden gebracht. LINK declareert niet bij werkgevers of opleidingsinstellingen.

Op al onze nota’s zijn de algemene betalingsvoorwaarden van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) van toepassing.

Afzeggen van een afspraak:

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. (individuele psychotherapie € 75, groepspsychotherapie € 45. groepsafspraken worden wanneer de groep doorgaat altijd in rekening gebracht).