LINK

Wat doen wij?

Psychologische behandelingen

Stemmingsklachten

Depressieve klachten: uw stemming is al langere tijd somber, het heden lijkt zijn glans en de toekomst haar beloften verloren te hebben. U slaapt slecht, het eten smaakt u niet meer, u heeft moeite om u te concentreren, u bent afgevallen zonder directe aanleiding. U wordt geplaagd door schuldgevoelens. Dit zijn tekenen die kunnen wijzen op een depressieve stoornis. Een ernstige ziekte die gelukkig in de meeste gevallen goed met psychotherapie te behandelen is.

Enkelvoudige traumatische gebeurtenissen

Een overval, een auto-ongeluk, het verlies van een dierbare, een verkrachting of aanranding, stuk voor stuk schokkende gebeurtenissen die uw leven in één klap op zijn kop kunnen zetten. Beelden van het gebeurde kleven steeds weer op uw netvlies, u droomt erover, u bent gewone dagelijkse bezigheden misschien gaan vermijden. U voelt zich veel vaker onveilig in situaties die daar vroeger geen aanleiding toe gaven.
Sinds 25 jaar wordt bij LINK EMDR toegepast, een effectieve vorm van traumabehandeling (www.emdr.nl).

Complexe traumatische gebeurtenissen

In onze binnenwereld bestaan we allemaal uit delen die een geheel vormen rond een kern die we ons ‘zelf’ noemen.
Kinderen nemen de wereld zoals hij komt. Helaas groeit niet iedereen op in een context van een liefdevolle, beschermende familie waarin behoeftes goed gelezen worden en waar ruimte voor groei en ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Het komt ook voor dat de mensen die ons verzorgen en aan wie we gehecht zijn ook de mensen zijn die onvoorspelbaar zijn en die ons op momenten pijn doen of negeren. Als dat een kinderleven lang doorgaat laat dat sporen na in hoe we onszelf, de ander en de wereld beleven. U begrijpt u zelf niet en u vindt uzelf gek, of denkt dat anderen u gek vinden. Uw binnenwereld wordt dan gekenmerkt door complexe conflicten die verheldering nodig hebben om tot een oplossing te komen. Er bestaan meerdere behandelvormen voor deze problemen. In de indicatiefase onderzoeken we met u welke het best aansluiten bij u als persoon.

Sensorimotor Psychotherapie

is een lichaamsgerichte gesprekspsychotherapie ontwikkeld door Pat Ogden PhD. die wordt toegepast bij schoktrauma en ontwikkelingstrauma.
lees meer

Persoonlijkheidsproblemen

Persoonlijkheidsproblemen zijn problemen die met uw wordingsgeschiedenis verband houden. Door wetenschappelijk onderzoek wordt steeds meer bekend wat in iemand’s karakter toe te schrijven valt aan (biologische)erfelijke factoren en hoe deze genetische bagage vorm krijgt door opvoeding en omstandigheden. Persoonlijkheidsproblemen uiten zich vaak in relatie tot anderen; u hebt last van uzelf in contacten met anderen. Als u merkt dat u met mensen relaties aangaat waarbij u zich keer op keer niet prettig of teleurgesteld voelt (b.v. relaties waarbij u het gevoel heeft te kort te komen of juist te kort te schieten, relaties waarbij u zich niet gelijkwaardig voelt of relaties waarbij u steeds het gevoel heeft dat u het niet goed kan doen) dan kan het verhelderend zijn om met een therapeut te werken aan wat u belemmert om voor u meer bevredigende contacten aan te gaan. Er bestaan verschillende therapievormen om klachten als bovenstaand te behandelen. In overleg met u wordt een methode gekozen die bij u past.

Arbeidgerelateerde klachten / Chronische stressklachten

U voelt zich al lange tijd moe. Zo kent u uzelf niet. Uw werk of privé heeft de afgelopen tijd te veel van u gevraagd. U heeft meer uren gewerkt dan afgesproken en toch leverde die extra inspanning niet meer de kwaliteit op die u van uzelf gewend bent. U herkent u misschien ook in meerdere klachten die onder de stemmingsklachten vermeld staan. Een populaire term voor deze klachten is Burn Out, u bent opgebrand.
Bij LINK worden deze klachten vanuit verschillende ingangen behandeld.

Relatieproblemen

Mensen die met elkaar een langerdurende intieme relatie aangaan, kunnen in bepaalde levensfase of door bepaalde gebeurtenissen zich realiseren dat zij zich ontevreden zijn gaan voelen over de relatie met hun partner. Op zo’n moment kunnen partners er voor kiezen om met een gespecialiseerde therapeut uit te zoeken wat in de relatie is veranderd waardoor de onvrede, vaak geleidelijk, is ontstaan. Soms zijn de problemen te verhelpen door het aanleren van nieuwe vaardigheden op het gebied van de communicatie (b.v. beter naar elkaar leren luisteren, effectiever leren onderhandelen). Soms zijn ook belangen van de ene of de andere partner verschoven en is het gevoel ontstaan uit elkaar gegroeid te zijn. Ondanks de onvrede is er ook vaak de wens om de afstand die is ontstaan te overbruggen. De gespecialiseerde relatie therapeut beschikt over methoden om hierbij te helpen.