LINK

Wat doen wij?

Schemagerichte Psychodynamische Groepspsychotherapie

Zegveld

In 2020 heeft LINK de beschikking gekregen over een nieuwe groepstherapieruimte op eigen terrein in Zegveld. Vanaf juni 2020 is in Zegveld een nieuwe schemagerichte psychodynamische groep van start gegaan o.l.v. Pim van Dun en Edith Wegman.

Het schematherapeutisch begrippenkader biedt houvast aan de beschrijving en herkenning van schema’s waarlangs wij onszelf, de ander en de wereld ervaren en de beschrijving van de binnenwereld aan de hand van beschermende, geïnternaliseerde en authentieke delen van onszelf. Deze verschijnselen worden zichtbaar in de groepsdynamiek. In deze groep wordt veel nadruk gelegd op het experiëntiële leren, o.a. door middel van psychodrama, imaginatie en lichaamsgerichte interventies. Deelnemers krijgen de gelegenheid ‘aan den lijve’ de eigen persoonlijkheid en ontwikkelingsgeschiedenis te onderzoeken en met de groep reparaties uit te voeren aan het eigen interpersoonlijk gereedschap.

Het betreft een open groep waaraan men minimaal 25 sessies deelneemt. Deelname wordt bij verwijzing door huisarts of psychiater gefinancierd vanuit de zorgverzekering. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de deelname uit eigen middelen te financieren. De groep is erkend als leertherapie voor opleidelingen NVRG en NVGP.

Pim van Dun (1956) is psychotherapeut, psychodramaturg en sensorimotor psychotherapeut, supervisor en leertherapeut van de NVP, NVGP en de NVIPT en supervisor schematherapie. Als docent geeft hij trainingen in IPT en psychodrama. Hij werkt sinds 1978 in de GZZ.

Femmie Jansen is (sociaal) psycholoog en psychodramatherapeut. Zij werkt bij psychologenbureau Fitch in Utrecht. Hier begeleidt ze professionals die tijdelijk vastlopen of meer uit zichzelf willen halen. Ook brengt ze als teamcoach vastgelopen teams weer in beweging.  www.fitch.nl/femmie

“Binnen psychodrama is het mogelijk om op een veilige manier contact te maken met zowel de buitenwereld als jouw binnenwereld. Met behulp van de therapie ( taal, lichaamstaal, verbeelding, vormgeving) kan je in beweging komen en op zichtbare en hoorbare wijze uitdrukking geven aan dat wat jou beweegt. De therapie helpt jou op speelse wijze met ordenen, reflecteren, en het vinden van nieuwe wegen.’’

                                                                         Edith Wegman, 2021

De groep vindt plaats op woensdagmiddag van 15.15 tot 16.45 u. in de groepsruimte van LINKpcs in Zegveld

Voorafgaand aan deelname aan de groepstherapie vindt individueel indicatiestellingsonderzoek plaats waarin de hulpvraag, klachten, motivatie voor verandering wordt onderzocht en aan de hand waarvan persoonlijke doelen worden vastgelegd in het behandelplan. Vervolgens wordt gestart met de groepsessies van 1,5 uur per keer. Er wordt gewerkt aan de thema’s of doelen die de deelnemers inbrengen, met gebruikmaking van de groepsdynamiek en via specifieke interventies (vooral experiëntiële interventies i.c. psychodrama) . Dit is geen strak geprotocolleerd geheel maar verloopt op geleide van het therapeutisch proces.

Voor nadere informatie kan contact kan worden opgenomen met Pim van Dun via het contactformulier of 0348-498448