LINK

Algemene Voorwaarden

Kwaliteit

Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. Intervisie is verplicht vanuit de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde  psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

De intervisie wordt regionaal geregeld. Dit betekent dat er met collega-psychotherapeuten overleg plaatsvindt over de behandeling van patiënten.

Voor kwaliteitsdoeleinden kan u gevraagd worden om (periodiek) vragenlijsten in te vullen of kan uw behandelaar voorstellen om sessies vast te leggen op video. Met de uitkomsten van vragenlijsten en videoregistraties wordt zorgvuldig en er wordt altijd met besproken voor welk doel deze gebruikt worden.

Er is een regeling voor waarneming.

De praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. Deze vormen een weerslag van de bestaande wet- en regelgeving voor de GGZ sector.

Elke vijf jaar wordt de praktijk hierop getoetst.

De kwaliteitscriteria zijn per 1 januari 2017 vastgelegd in het Kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door en wordt het gepubliceerd in het openbaar databestand van het Zorginstituut Nederland.