LINK

Wat doen wij?

Aanmelding, intake en onderzoek

LINK biedt 2e lijns geestelijke gezondheidszorg. Of dat domein de plaats is waar uw problemen het best behandeld kunnen worden, kunt u overleggen met uw huisarts of met ons bespreken tijdens het telefonisch spreekuur op maandag van 12.30 – 13.30 u. Na de telefonische aanmelding vindt het eerste oriënterende gesprek (intake) plaats.

Als besloten wordt om bij LINK nader onderzoek te doen wordt een paar gesprekken de tijd genomen om onder andere met behulp van vragenlijsten en/of uw biografie een compleet beeld te krijgen van de problemen. Wij vinden het belangrijk dat we overeenstemming met u vinden over uw probleem, hoe dat er gekomen is (uw ziektetheorie) en wat er nodig is om weer vooruit te kunnen (uw genezingstheorie).
De onderzoeksfase wordt afgerond met een diagnose en een advies. Bij het advies wordt samen met u bekeken of de mogelijkheden van de praktijk aansluiten bij uw hulpvraag.
De gekozen behandelvorm, het doel en de daarmee samenhangende thema’s en afspraken worden vastgelegd in een behandelplan.

Intake

Intake. Het eerste kennismakings-/intakegesprek vindt zonodig binnen een week tot vier weken plaats. Er wordt onder meer gesproken over uw huidige klachten/problemen, de ernst en de duur ervan, over uw situatie nu en voor u belangrijke aspecten in uw levensloop. Vaak hebt u zelf een idee over een verband of samenhang. Hoe kijkt u tegen uzelf en uw problemen aan? Wat zou er moeten veranderen of hoe zou u zelf willen veranderen? Wanneer voelt u zich juist goed? Tijdens het kennismakingsgesprek wordt ook gesproken over allerlei praktische zaken, zoals eventuele wachttijd voor start behandeling, kosten, regels mbt afzeggen van afspraken, etc. Aan het eind van het kennismakingsgesprek wordt besloten al dan niet in deze praktijk verder te gaan met de onderzoeksfase.

Terug naar aanmelding

Onderzoek

Onderzoek. De onderzoeksfase bestaat doorgaans uit 3 tot 4 gesprekken. In deze fase wordt ook gebruikt gemaakt van vragenlijsten en/of uw biografie, waarmee de achterliggende patronen van uzelf en van de als problematisch situatie goed in kaart worden gebracht. Wij vinden het belangrijk dat wij overeenstemming vinden met u over uw problemen, hoe deze zijn ontstaan (de ziektetheorie) en wat er nodig is om weer vooruit te kunnen (de genezingstheorie). Onze ervaring is dat psychotherapeutische behandelingen alleen helpen als de ziekte- en genezingstherapie van de patient en die van de psychoterapeut zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Als de klachten (ook) van lichamelijke aard zijn kan een medisch onderzoek bij de huisarts of specialist gewenst zijn.

Terug naar aanmelding

Behandelplan

Behandelplan. In de behandelovereenkomst worden uw hulpvraag en uw klachten beschreven. De gezamenlijke visie op de problematiek die in het onderzoek ontstaan is, de diagnose, de behandeldoelen en een omschrijving van het plan van aanpak en zo mogelijk ook de verwachte behandelduur. Het behandelplan wordt regelmatig en ten minste eenmaal per jaar geevalueerd en zo nodig bijgesteld. De behandelovereenkomst wordt door u en uw psychoterapeut ondertekend. U krijgt een exemplaar mee naar huis.

Terug naar aanmelding