LINK

Algemene Voorwaarden

Financiering

De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde psychotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.

Situatie vanaf 2014

Als de zorg waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, een bedrijfsarts of een psychiater. Aanpassingsstoornissen en “andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn” (de zogenoemde V-codes) vallen buiten de vergoeding door de basisverzekering.

Voor behandeling van problemen die buiten de verzekerde zorg vallen brengen wij een tarief van € 98,00 per individueel basisconsult (45 minuten) en €65,00 per groepsconsult in rekening. Voor langere consulten zoals partnerrelatie therapie, EMDR of lange exposure behandelingen geldt een verrekening naar rato volgens het basistarief.

Alle GGZ behandelingen bij LINK die onder de verzekerde zorg vallen komen ten laste van het wettelijk verplichte eigen risico. In 2022 bedraagt het eigen risico €385,00 per jaar, uw zorgverzekeraar brengt dat bedrag in mindering op de aan u uitgekeerde vergoedingen.

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch.

 Zijn de problemen complexer en langdurend, dan verwijst de huisarts u naar de Gespecialiseerde GGZ, waar ook langdurende behandelingen mogelijk zijn.

LINK is met ingang van 2018 een contractvrije GGZ praktijk. Dat wil zeggen dat patiënten met een zorgverzekering op basis van restitutie de behandelingen volledig kunnen declareren bij hun zorgverzekeraar. Lees meer op de pagina: Zorgverzekeringen

Voor het melden van klachten over uw zorgverzekering kunt u terecht bij Meldpunt Consument & Zorg op www.npcf.nl

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) dient u zelf te betalen. Er wordt daarvoor een bedrag van €75,00 bij u in rekening gebracht.U kunt de kosten niet declareren, de zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’.

De vergoeding voor gespecialiseerde GGZ wordt met ingang van 1 januari 2022 geregeld via

het Zorgprestatiemodel (ZPM)