LINK

Wat doen wij?

Supervisie

Bij LINK wordt supervisie gegeven over individuele psychotherapieën, groepspsychotherapie, systeemtherapie, IPT, psychodrama, schematherapie. Afspraken in onderling overleg. Aan het begin van de supervisie wordt een supervisieovereenkomst aangegaan met de supervisant waarin het supervisiekader en de leerdoelen zijn vervat.

Het standaardtarief voor supervisie is € 130 per klokuur. Dit bedrag is onafhankelijk van de setting waarin de supervisie plaatsvindt (groep of individueel) bij groepssupervisie wordt het verschuldigde totaalbedrag door de supervisanten gedeeld.