Wat doen wij? Behandelplan

 

Behandelplan. In de behandelovereenkomst worden uw hulpvraag en uw klachten beschreven. De gezamenlijke visie op de problematiek die in het onderzoek ontstaan is, de diagnose, de behandeldoelen en een omschrijving van het plan van aanpak en zo mogelijk ook de verwachte behandelduur. Het behandelplan wordt regelmatig en ten minste eenmaal per jaar geevalueerd en zo nodig bijgesteld. De behandelovereenkomst wordt door u en uw psychoterapeut ondertekend. U krijgt een exemplaar mee naar huis.

 

Terug naar aanmelding