Algemene Voorwaarden kwaliteit

 

Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. Intervisie is verplicht vanuit de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten.

De intervisie wordt regionaal geregeld. Dit betekent dat er met collega-psychotherapeuten overleg plaatsvindt over de behandeling van cliënten.

Er is een regeling voor waarneming.

De praktijk voldoet aan de kwaliteitstscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. Deze vormen een weerslag van de bestaande wet- en regelgeving voor de GGZ sector.

Elke vijf jaar wordt de praktijk hierop getoetst.

De kwaliteitscriteria zijn per 1 januari 2017 vastgelegd in het Kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door en wordt het gepubliceerd in het openbaar databestand van het Zorginstituut Nederland.

 

logoLVVPklein.jpg