Wie zijn wij?

Pim van Dun is in 1978 afgestudeerd als dramatherapeut, daarna heeft hij zich verder gespecialiseerd tot psychodramaturg, (groeps)psychotherapeut en sensorimotor psychotherapeut. In zijn psychotherapeutisch werk integreert hij de verschillende werkvormen tot een geheel dat past voor een individuele patiënt of psychotherapiegroep. Het gaat dan om meer dan alleen een verbale psychotherapievorm. In het werk probeert hij met behulp van de emotionele, cognitieve, lichamelijke, verbeeldende en speelse aspecten verbinding te leggen met de beleving en zo de patiënt een antwoord te laten vinden op de vraag hoe deze met zichzelf omgaat in de relatie tot de ander. Naast zijn werkzaamheden voor LINK werkt hij als supervisor en groepspsychotherapeut voor PsyQ Rotterdam Rijnmond. Hij staat ingeschreven in het  BIG-register als psychotherapeut (nr. 89049086316).

Hij is docent en supervisor voor de psychodrama-opleiding NVGP. Hij is supervisor / leertherapeut bij verschillende specialistische psychotherapie verenigingen.


Lidmaatschappen:

  • de Nederlandse Vereniging van Groepspsychotherapie, supervisor,   leertherapeut
  • de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)
  • de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), (leer)supervisor  / leertherapeut
  • de Vereniging voor Schematherapie (VSt) supervisor
  • de Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie (NVIPT), opleider, supervisor
  • de Vereniging EMDR Nederland (VEN), gewoon lid
  • gecertificeerd als psychotraumatherapeut en supervisor door de Nederlandstalige vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
  • gecertificeerd sensorimotor psychotherapeut door Sensorimotor Psychotherapy Institute (USA)
  • European Society for Trauma and Dissociation (ESTD)