Wat doen wij? Supervisie.

 

Bij LINK wordt supervisie gegeven over groepspsychotherapie, systeemtherapie, IPT, psychodrama, schematherapie en individuele psychotherapieën. Afspraken in onderling overleg. Aan het begin van de supervisie wordt een supervisieovereenkomst aangegaan waarin het supervisiekader en de leerdoelen van de supervisant zijn vervat.

Het standaardtarief voor supervisie is € 130 per klokuur. Dit bedrag is onafhankelijk van de setting waarin de supervisie plaatsvindt (groep of individueel) bij groepssupervisie wordt het verschuldigde totaalbedrag over de supervisanten verdeeld.