Wat doen wij? Groepspsychotherapie

 

U kunt (in de navigatiekolom) kiezen uit 3 Groepspsychotherapieën:

 

1. individuele leertherapie

Op afspraak is individuele leertherapie mogelijk.

 

2. schemagerichte psychodynamische groepsleertherapie

een open leertherapiegroep van uit het schemagerichte psychodynamische kader. Naast het werken volgens de schemagerichte benadering en elementen uit de groepsdynamica wordt in deze groep veel nadruk gelegd op het experiëntiële leren (o.a. door middel van psychodrama). Sinds april 2018 naast Utrecht ook in Rotterdam!!

 

3. integratieve groepspsychotherapie

een open integratieve leertherapiegroep te starten. We zullen werken vanuit systemisch en groepsdynamisch referentiekader. Daarnaast wordt in deze groep veel nadruk gelegd op het experiëntiële leren, o.a. door middel van psychodrama, imaginatie en lichaamsgerichte interventies.