Wat doen wij? Intake

 

Intake. Het eerste kennismakings-/intakegesprek vindt zonodig binnen een week tot vier weken plaats. Er wordt onder meer gesproken over uw huidige klachten/problemen, de ernst en de duur ervan, over uw situatie nu en voor u belangrijke aspecten in uw levensloop. Vaak hebt u zelf een idee over een verband of samenhang. Hoe kijkt u tegen uzelf en uw problemen aan? Wat zou er moeten veranderen of hoe zou uzelf willen veranderen? Wanneer voelt u zich juist goed? Tijdens het kennismakingsgesprek wordt ook gesproken over allerlei praktische zaken, zoals eventuele wachttijd voor startbehandeling, kosten, regels mbt afzeggen van afspraken, etc. Aan het eind van het kennismakingsgesprek wordt besloten al dan niet in deze praktijk verder te gaan met de onderzoeksfase.

Terug naar aanmelding