Wat doen wij? Aanmelding, intake en onderzoek.

 

LINK biedt 2e lijns geestelijke gezondheidszorg. Of dat domein de plaats is waar uw problemen het best behandeld kunnen worden, kunt u overleggen met uw huisarts of met ons bespreken tijdens het telefonisch spreekuur op maandag van 12.30 – 13.30 u. Na de telefonische aanmelding vindt het eerste oriënterende gesprek (intake) plaats.

Als besloten wordt om bij LINK nader onderzoek
te doen wordt een paar gesprekken de tijd genomen om onder andere met behulp van vragenlijsten en/of uw biografie een compleet beeld te krijgen van de problemen. Wij vinden het belangrijk dat we overeenstemming met u vinden over uw probleem, hoe dat er gekomen is (de ziektetheorie) en wat er nodig is om weer vooruit te kunnen (de genezingstheorie).

De onderzoeksfase wordt afgerond met een diagnose en een advies. Bij het advies wordt samen met u bekeken of de mogelijkheden van de praktijk aansluiten bij uw hulpvraag.
De gekozen behandelvorm, het doel en de daarmee samenhangende thema’s en afspraken worden vastgelegd in een behandelplan.