Links


Door LINK
aanbevolen organisaties:

Organisaties rond Psychotherapie:

De Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) www.lvvp.info
De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) www.psychotherapie.nl
De Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP) www.groepspsychotherapie.nl
Nederlandse Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCT) www.vgct.nl
Nederlandse vereniging voor Relatie en gezinstherapie (NVRG) www.nvrg.nl

Nederlandse vereniging vaan Interpersoonlijke psychotherapie (NVIPT) www.iptnederland.nl

Specifieke Psychotherapie Methoden:

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) www.emdr.nl
Burn out behandeling en preventie www.stressreversal.nl/ www.burnin.nl
Psychodrama www.vvp.nl

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) www.iptnederland.nl
Sensorimotor Psychotherapie www.sensorimotorpsychotherapy.org

Emotion Focused Therapie (EFT) www.eft.nl

Informatieve Websites van Diverse Organisaties:

Depressiestichting www.depressiestichting.nl
Landelijke Stichting voor Angst- en Dwangklachten www.fobieclub-nederland.nl
Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa www.sabn.nl
Stichting Borderline www.stichtingborderline.nl
Verenging van Verlegen mensen www.verlegenmensen.nl
Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) www.bigregister.nl
Care Net Holland www.cnh.nl
GGZ Drenthe www.ggzdrenthe.nl
Hulpgids www.hulpgids.nl
Informatie Centrum Geestelijke Gezondheid www.iggarnhem.nl
Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid www.nfgv.nl

Psychotherapiepraktijken:

Psychiaters en Co, Doorn