Algemene Voorwaarden Beroepscode, klachten, waarderingen, privacyverklaring.


Beroepscode:
Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

(zie www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl).

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming.

De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten
(zie www.lvvp.info of www.psychotherapie.nl)
en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Klachten:
Wij doen er alles aan om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij stellen het op prijs en vinden het voor de kwaliteit van de behandelrelatie van belang dat u eventuele kritiek of tegenvallers met ons bespreekt, zodat we samen met u naar oplossingen kunnen zoeken.

Klachtbehandeling kan, indien een gesprek over de klacht met uw psychotherapeut werkzaam in onze praktijk niet tot een oplossing leidt, plaatsvinden via de klachtencommissie van de LVVP (zie www.lvvp.info). Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht.

Waarderingen:
Bent u tevreden, vertel het verder! Uw kunt uw waardering voor de behandeling bij LINK vermelden op Zorgkaart Nederland, een onafhankelijk platform dat patiënten en zorgverleners wil bedienen met keuze-informatie over de beschikbare zorg. Wij stellen het zeer op prijs als u de moeite wilt nemen hier u mening over de genoten behandeling achter te laten.

Privacyverklaring:

LINK psychotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LINK psychotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

lees meer

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
LINK psychotherapie
Hoofdweg 150
3474 JK  Zegveld
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.linkpcs.nl
KvK: 30287465

 

 Bezoekadres  Bereikbaarheid  Psychotherapeuten  

 Hoofdweg 150
 3474  JK Zegveld
 AGB praktijkcode   94003406 

 0348 498448
 telefonisch spreekuur op
 maandag van 12.30 - 13.30   uur op overige tijden graag   inspreken en aangeven of u   teruggebeld wilt worden.

 Isabel Elfferich
 Psychoterapeut
 BIG  29043345316
 Klinisch psycholoog
 BIG 9043345325
 AGB code 94004081
     
 

 

 KvK inschrijving nr.   30287465 

 Contactformulier 

 Pim van Dun
 Psychoterapeut
 BIG 
 89049086316
 AGB code 94003928
          

 

 Bekijk: Route

 Bekijk: Kwaliteitsstatuut 

 Bekijk: Privacyverklaring