Algemene Voorwaarden Financiering

 

De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde psychotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.


Situatie vanaf 2014

Als de zorg waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Aanpassingsstoornissen en "andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn" (de zogenoemde V-codes) vallen buiten de vergoeding door de basisverzekering.

Voor behandeling van problemen die buiten de verzekerde zorgvallen brengen wij een tarief van € 98,00 per individueel basisconsult (45 minuten) en €65,00 per groepsconsult in rekening. Voor langere consulten zoals partnerrelatie therapie, EMDR of lange exposure behandelingen geldt een verrekening naar rato volgens het basistarief.

Alle GGZ behandelingen bij LINK die onder de verzekerde zorg vallen komen ten laste van het wettelijk verplichte eigen risico. In 2020 en 2021 bedraagt het eigen risico €385,00 per jaar, uw zorgverzekeraar brengt dat bedrag in mindering op de aan u uitgekeerde vergoedingen.

 

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch.

 Zijn de problemen complexer en langdurend, dan verwijst de huisarts u naar de Gespecialiseerde GGZ, waar ook langdurende behandelingen mogelijk zijn.

LINK is met ingang van 2018 een contractvrije GGZ praktijk. Dat wil zeggen dat patiënten met een zorgverzekering op basis van restitutie de behandelingen volledig kunnen declareren bij hun zorgverzekeraar. Lees meer op de pagina: Zorgverzekeringen

Voor het melden van klachten over uw zorgverzekering kunt u terecht bij Meldpunt Consument & Zorg op www.npcf.nl of bij Polis Review

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) dient u zelf te betalen. Er wordt daarvoor een bedrag van €75,00 bij u in rekening gebracht.U kunt de kosten niet declareren, de zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show'.

De vergoeding voor gespecialiseerde GGZ wordt geregeld via

Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s).

Wat is een DBC?
Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).Zie voor een overzicht de website van de LVVP of Kies Beter.

Wanneer u zich aanmeldt bij een zorgaanbieder wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met de zorgaanbieder over eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. De zorgaanbieder noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, of medicatie, of een test enz. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de zorgaanbieder de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de zorgaanbieder een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.

U heeft het recht om uw psychotherapeut te verbieden om de hoofdgroep op de DBC-nota te vermelden. In dat geval maakt u dat kenbaar door het invullen van een privacyverklaring die tezamen u met de DBC-nota voor declaratie aan de zorgverzekering kunt sturen.

 

 Bezoekadres  Bereikbaarheid  Psychotherapeuten  

 Hoofdweg 150
 3474  JK Zegveld
 AGB praktijkcode   94003406 

 0348 498448
 telefonisch spreekuur op
 maandag van 12.30 - 13.30   uur op overige tijden graag   inspreken en aangeven of u   teruggebeld wilt worden.

 Isabel Elfferich
 Psychoterapeut
 BIG  29043345316
 Klinisch psycholoog
 BIG 9043345325
 AGB code 94004081
     
 

 

 KvK inschrijving nr.   30287465 

 Contactformulier 

 Pim van Dun
 Psychoterapeut
 BIG 
 89049086316
 AGB code 94003928
          

 

 Bekijk: Route

 Bekijk: Kwaliteitsstatuut 

 Bekijk: Privacyverklaring