Algemene Voorwaarden Financiering

 

De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde psychotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.


Situatie vanaf 2014

Als de zorg waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Aanpassingsstoornissen en "andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn" (de zogenoemde V-codes) vallen buiten de vergoeding door de basisverzekering.

Voor behandeling van problemen die buiten de verzekerde zorgvallen brengen wij een tarief van € 98,00 per basisconsult (45 minuten) in rekening. Voor langere consulten zoals partnerrelatie therapie geldt een verrekening naar rato volgens het basistarief.

Alle GGZ behandelingen bij LINK die onder de verzekerde zorg vallen komen ten laste van het wettelijk verplichte eigen risico. In 2017 bedraagt het eigen risico €385,00 per jaar, uw zorgverzekeraar brengt dat bedrag in mindering op de aan u uitgekeerde vergoedingen.

 

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch.

 

Zijn de problemen complexer en langdurend, dan verwijst de huisarts u naar de Gespecialiseerde GGZ, waar ook langdurende behandelingen mogelijk zijn.

 

LINK is met ingang van 2018 een contractvrije GGZ praktijk. Dat wil zeggen dat patiënten met een zorgverzekering op basis van restitutie de behandelingen volledig kunnen declareren bij hun zorgverzekeraar. Lees meer op de pagina: Zorgverzekeringen


Voor het melden van klachten over uw zorgverzekering kunt u terecht bij Meldpunt Consument & Zorg op www.npcf.nl of bij Polis Review

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) dient u zelf te betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show' meer. Er wordt daarvoor een bedrag van €75,00 bij u in rekening gebracht.

De vergoeding voor gespecialiseerde GGZ wordt geregeld via

Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s).

Wat is een DBC?
Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).Zie voor een overzicht de website van de LVVP of Kies Beter.

Wanneer u zich aanmeldt bij een zorgaanbieder wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met de zorgaanbieder over eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. De zorgaanbieder noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, of medicatie, of een test enz. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de zorgaanbieder de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de zorgaanbieder een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.